TISCO - Đối thoại trực tiếp với người lao động!

Cập nhật 19/11/2018

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và Quy chế đối thoại định kỳ của Công ty. Nhằm kịp thời thông tin tới người lao động về tình hình khó khăn thuận lợi trong sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty; đồng thời, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị của người lao động và các đơn vị với Công ty và Công đoàn Công ty.

Trong thời gian vừa qua Công ty đã tổ chức 3 cuộc đối thoại trực tiếp với người lao động tại khối các đơn vị mỏ, các chi nhánh tiêu thụ và nhà máy Luyện gang. Chủ trì các buổi đối thoại trực tiếp là đồng chí Nguyễn Minh Hạnh - ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty và đồng chí Vũ Thượng Thư - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty; cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các phòng ban chuyên môn công ty và các ban Công đoàn Công ty.

Hội nghị đối thoại Khối chi nhánh tiêu thụ được tổ chức tại Chi nhánh Hà Nội vào ngày 26/9 với sự tham gia của các đồng chí giám đốc, chủ tịch công đoàn các chi nhánh tiêu thụ, các đồng chí tổ trưởng, người lao động chi nhánh Hà Nội.

Hội nghị đối thoại Khối các đơn vị Mỏ được tổ chức tại Mỏ sắt Trại Cau vào ngày 13/10 với sự tham gia của các đồng chí giám đốc, chủ tịch công đoàn các mỏ nguyên liệu của Công ty; các đồng chí lãnh đạo Mỏ, Ban Chấp hành Công đoàn Mỏ, đại diện phòng ban, phân xưởng, tổ đội sản xuất và người lao động Mỏ sắt Trại Cau.

Hội nghị đối thoại tại Nhà máy Luyện gang được tổ chức vào ngày 27/9 với sự tham gia của các đồng chí Ban Giám đốc, ban chấp hành Công đoàn Nhà máy, lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng, tổ đội sản xuất, công đoàn bộ phận và người lao động Nhà máy.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Công đoàn Công ty quán triệt mục đích, ý nghĩa và thống nhất chương trình, phương pháp, cách thức đối thoại; đại diện Lãnh đạo chuyên môn và Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị đã báo cáo về đặc điểm tình hình và kết quả SXKD của đơn vị trong 8 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ và một số biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý 4 năm 2018. Báo cáo việc chăm lo đời sống vật chất cho người lao động 8 tháng đầu năm 2018 và tổng hợp các đề xuất kiến nghị của người lao động.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắng và cởi mở các đại biểu tham dự hội nghị, đặc biệt là người lao động trực tiếp tại các đơn vị đã chia sẻ với lãnh đạo các cấp trước những khó khăn, thách thức của đơn vị, Công ty; bày tỏ sự đồng tình với các giải pháp biện pháp thảo gỡ khó khăn của Công ty, đơn vị trong thời gian tới, đồng thời thể hiện quyết tâm, đoàn kết thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Công ty. Tại buổi đối thoại người lao động có nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị với đơn vị, Công ty, cũng như đã đề xuất sáng kiến, cải tiến, hiến kế về quản lý, kỹ thuật cho bộ phận, đơn vị mình.

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty đã thông tin và phân tích về tình hình SXKD của Công ty 8 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2018 cũng như các giải pháp, biện pháp chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty. Tiếp thu và trả lời các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị và người lao động, đồng chí nhấn mạnh ngoài các giải đáp, trao đổi đã được các phòng chức năng Công ty, lãnh đạo Công ty xin tiếp  thu những góp ý, đề xuất của người lao động; giao nhiệm vụ cho các phòng chức năng và lãnh đạo đơn vị sớm giải quyết các đề xuất kiến nghị theo quy định. Đồng thời, nhấn mạnh việc tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp với người lao động theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc là cần thiết và hiệu quả đề nghị Công đoàn Công ty tiếp tục triển khai tại các đơn vị khác.

Được biết, thực hiện dân chủ cơ sở hàng năm Công ty đều chỉ đạo tổ chức hội nghị từ cấc tổ đến cấp bộ phận, đơn vị và Công ty, đồng thời định kỳ quý 1 lần tổ chức đối thoại định kỳ… và đợt đối thoại trực tiếp với người lao động này là một hình thức đổi mới trong đối thoại, lắng nghe ý kiến của người lao động, đồng thời là dịp để lãnh đạo Công ty và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty trao đổi, truyền đạt trực tiếp tới người lao động một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất./.

Tin và ảnh: Thạch Trúc

X