Thông báo về việc chào giá cạnh tranh các gói dịch vụ thuê bốc xúc, vận chuyển đất, đá thải; vận chuyển than nguyên khai; khoan đất đá trong quá trình khai thác than mỡ tại Mỏ than Phấn Mễ!

Cập nhật 19/12/2019

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc chào giá cạnh tranh các gói dịch vụ thuê bốc xúc, vận chuyển đất, đá thải; vận chuyển than nguyên khai; khoan đất đá trong quá trình khai thác than mỡ tại Mỏ than Phấn Mễ"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

 

X