Thông báo về mức giá mua thép phế nội địa!

Cập nhật 13/11/2019

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về mức giá mua thép phế nội địa"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X