Thông báo thay đổi nhân sự!

Cập nhật 19/06/2020

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Thông báo thay đổi nhân sự”

            Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X