Thông báo mời chào giá cạnh tranh vận chuyển hàng hóa là Phôi thép từ cảng Hải Phòng đến kho của TISCO!

Cập nhật 05/12/2019

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo mời chào giá cạnh tranh vận chuyển hàng hóa là Phôi thép từ cảng Hải Phòng đến kho của TISCO"

       Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X