“Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng Giám đốc Công ty!

Cập nhật 26/06/2020

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng Giám đốc Công ty”

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X