16/01/2019

Thông báo về việc phúc đáp công văn số 91/SGDHN-QLNY ngày 14/01/2019!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Thông báo về việc phúc đáp công văn số 91/SGDHN-QLNY ngày 14/01/2019”
X