16/10/2019

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 3 năm 2019!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 3 năm 2019"!
X