Khánh thành nhà ăn ca tự chọn tại Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép!

Cập nhật 19/11/2018

Hưởng ứng phong trào xây dựng các mô hình chăm lo cho người lao động nhằm không ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động do Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên phát động, mà tiêu biểu là xây dựng mô hình “Sáu nhà”, trong đó đặc biệt quan tâm tới bữa ăn giữa ca với tiêu chuẩn nhà ăn ca tự chọn.  Ngày 09/11/2018, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên  đã phối hợp tổ chức khánh thành nhà ăn ca tự chọn dành cho CNVC và người lao động tại Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép.

Đến dự, có đồng chí Vương Duy Khánh ­- Chủ tịch Công đoàn và các đồng chí đại diện các Ban Công đoàn Tổng Công ty, đồng chí Vũ Thượng Thư - Chủ tịch Công đoàn và các đồng chí đại diện các Ban Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; các đồng chí lãnh đạo Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn và các đồng chí CNVCLĐ Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép Thái Nguyên.

Với tiêu chí tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả, nhà ăn ca tự chọn của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép được đầu tư xây dựng trên cơ sở cải tạo nâng cấp nhà ăn ca hiện có với tổng vốn trên 550 triệu đồng kể cả mua sắm trang bị thiết bị và dụng cụ mới có thể phục vụ cho gần 200 người ăn cùng một lúc.

 Đồng chí Vương Duy Khánh ­- Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty trao hỗ trợ cho đơn vị

Đại diện cho Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam, đồng chí Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã phát biểu ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Công đoàn Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép với sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép và sự hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên; chúc cho chất lượng bữa ăn ca dành cho CNVC và người Lao động của Công ty CP Cơ khí Gang thép ngày càng được nâng cao và mô hình nhà ăn ca tự chọn ngày càng được nhân rộng tại Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên nói riêng và trong toàn hệ thống Tổng Công ty nói chung. Đồng chí đã thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty trao hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng để mua sắm dụng cụ cho nhà ăn ca tự chọn của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép.

Đồng chí Vũ Thượng Thư ­- Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trao hỗ trợ cho đơn vị

Đồng chí Vũ Thượng Thư - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên chúc mừng, ghi nhận sự cố gắng của Công đoàn đơn vị đã phối hợp cùng chuyên môn để triển khai xây dựng mô hình ăn ca tự chọn và đại diện Công đoàn Công ty trao tặng đơn vị 50 triệu đồng hỗ trợ mua sắm và nâng cấp dụng cụ, trang thiết bị bảo đảm duy trì tốt nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho CNVC và người Lao động của Công ty.

Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực của Công đoàn Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên hướng tới kỷ niệm 55 truyền thống Công nhân Gang thép Thái Nguyên (29/11/1963-28/11/2018). Đồng thời, với việc đưa nhà ăn ca tự chọn của Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép vào phục vụ cho CNVC và người lao động; cho đến nay, Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên đã có 14 nhà ăn ca tự chọn trong tổng số 21 nhà ăn ca tự chọn hiện có của Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP.

*  Một số hình ảnh trong Lễ khánh thành:

Tin và ảnh: Thạch Trúc

X