22/10/2019

Thông báo về việc mời chào giá mua Gạch chịu lửa, vữa chịu nhiệt, chất than lạnh và phoi gang phục vụ sửa chữa Lò Cao số 3!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc mời chào giá mua Gạch chịu lửa, vữa chịu nhiệt, chất than lạnh và phoi gang phục vụ sửa chữa Lò Cao số 3"
X