Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú năm 2018!

Cập nhật 03/10/2018

Ngày 28/9, tại Nhà Văn hóa Công nhân Gang thép Thái Nguyên, Đảng ủy Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức bế giảng tổng kết lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú năm 2018. Đến dự bế giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Lãnh đạo các ban của Đảng ủy Công ty; các thành viên Ban chỉ đạo lớp học; đại diện cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở cùng 128 quần chúng ưu tú của 16 đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Báo cáo kết quả học tập của lớp học đã nhấn mạnh mặc dù SXKD 8 tháng đầu năm 2018 của Công ty và các đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty, của cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện thời gian, cơ sở vật chất cho học viên tham gia học tập đạt kết quả cao nhất. Lớp học được tổ chức từ ngày 9 đến 11/9/2018, các học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung chủ yếu: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; thông báo thời sự quốc tế, trong nước; tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên và SXKD của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên trong 8 tháng đầu năm 2018.

Qua 3 ngày học tập, nghiên cứu học viên viết bài thu hoạch tại lớp; với kết quả học tập, 128 học viên viết bài thu hoạch 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó: (có 26 học viên đạt giỏi, chiếm tỷ lệ 20,2%; 68 học viên đạt khá, chiếm tỷ lệ 53,3%; 34 học viên đạt trung bình, chiếm tỷ lệ 26,5%).  

Phát biểu tại buổi bế giảng tổng kết lớp học, Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty đã đánh giá biểu dương sự nỗ lực khắc phục khó khăn, tham gia học tập và hoàn thành chương trình học tập, viết bài thu hoạch 100% đạt yêu cầu trở lên; đây là kết quả bước đầu, trên cơ sở đó, mỗi học viên tự xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện để sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng bộ, chi bộ tiếp tục có kế hoạch cụ thể bồi dưỡng, giúp đỡ các quần chúng ưu tú của đơn vị để phát triển đảng năm 2019.

Đ/c Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư TT Đảng ủy Công ty trao giấy chứng nhận cho các  học viên

Tin và ảnh: Đặng Giang

X